GúËWNA
O SZKOLE
STREFA
KURSANTA
GALERIA ZDJ╩Ă
KONTAKT

Prawo jazdy Bielsko-Bia´┐Ża
mgr Ryszard i Regina Majchrzak

Zapraszamy na tani i solidny kurs prawo jazdy w Bielsku-Bia´┐Żej.

   SUPER CENA KURSU
1100z´┐Ż
(bez ukrytych dop´┐Żat i naci´┐Żgania na dodatkowe godziny)

Rozpocz´┐Żcie kursu w ka´┐Żdy 1 i 3 wtorek m-ca o godz. 1600 (po´┐Ż´┐Żczone z badaniami lekarskimi)
W sierpniu kursy rozpoczn´┐Ż si´┐Ż 05 i 19.08.2014r.

Uwaga! Ze wzgl´┐Żdu na ograniczon´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż miejsc obowi´┐Żzuje zapis przez internet i uzyskanie naszej pozytywnej odpowiedzi zapraszajacej.

Tylko dok´┐Żadne zapoznanie si´┐Ż z nasz´┐Ż stron´┐Ż internetow´┐Ż pozwoli Ci pozna´┐Ż nasz´┐Ż ofert´┐Ż i przekona´┐Ż Ci´┐Ż, ´┐Że mo´┐Żna tanio i solidnie uko´┐Żczy´┐Ż kurs prawo jazdy, a nast´┐Żpnie ´┐Żatwiej zda´┐Ż egzamin pa´┐Żstwowy.
ZAPRASZAMY do STREFY KURSANTA, gdzie znajdziesz wszystko, co pocz´┐Żtkuj´┐Żcy kursant wiedzie´┐Ż POWINIEN. Dla os´┐Żb zainteresowanych kursem prawa jazdy uruchomili´┐Żmy sekcj´┐Ż FAQ czyli najcz´┐Żciej zadawanych pyta´┐Ż.


       GWARANTUJEMY:
 • pomoc w za´┐Żatwieniu obowi´┐Żzkowego Profilu Kursanta - Przychodz´┐Żc na rozpocz´┐Żcie kursu od razu nie musisz go mie´┐Ż

 • wysok´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż szkolenia za rozs´┐Żdn´┐Ż cen´┐Ż

 • zwrot 100% wp´┐Żaconej kwoty nawet po 30 godzinach wyk´┐Żad´┐Żw i 2 godzinach zaj´┐Ż´┐Ż praktycznych je´┐Żeli b´┐Żdziesz z nas niezadowolony

 • kr´┐Żtki termin trwania kursu prawa jazdy Bielsko-Bia´┐Ża

 • jazdy szkoleniowe na 3 samochodach Toyota YARIS posiadaj´┐Żcych bogatsze wyposa´┐Żenie ni´┐Ż auta egzaminacyjne

 • bardzo du´┐Ży % kursant´┐Żw zdaj´┐Żcych egzamin na prawo jazdy za pierwszym podej´┐Żciem

 • wysoko wykwalifikowanych wyk´┐Żadowc´┐Żw
  i instruktor´┐Żw (r´┐Żwnie´┐Ż z wy´┐Ższym wykszta´┐Żceniem)

 • instruktorami s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż kobiety

 • w´┐Żasny, pe´┐Żnowymiarowy, o´┐Żwietlony plac manewrowy do nauki jazdy po´┐Żo´┐Żony w odleg´┐Żo´┐Żci 500 m. od siedziby o´┐Żrodka

 • badania lekarskie na miejscu (tanio)

 • mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zap´┐Żaty za kurs prawo jazdy w nieoprocentowanych ratach ZOBACZ SZCZEGËúY

 • gwarantujemy kulturalne traktowanie kursanta - nie krzyczymy

Nie zwlekaj i juz dzi´┐Ż zapisz si´┐Ż na najta´┐Ższe prawo jazdy w Bielsku-Bia´┐Żej wype´┐Żniaj´┐Żc FORMULARZ

ZAPRASZAMY na jazdy doszkalaj´┐Żce, przygotowuj´┐Żce do egzaminu na prawo jazdy
Cena ju´┐Ż od 40 z´┐Ż/godzin´┐Ż.(sprawd´┐Ż szczeg´┐Ży)

PAMI´┐ŻTAJ! Decyduj´┐Żc sie na kurs prawa jazdy wybierz o´┐Żrodek z dobrymi tradycjami, kt´┐Żry istnieje conajmniej kilka lat i ma du´┐Że do´┐Żwiadczenie w organizowaniu kurs´┐Żw prawa jazdy.
Unikaj o´┐Żrodk´┐Żw, kt´┐Żre posiadaj´┐Ż tylko 1 samoch´┐Żd szkoleniowy, a instruktorem jest w´┐Ża´┐Żciciel o´┐Żrodka. Pomy´┐Żl, czym i z kim b´┐Żdziesz je´┐Żdzi´┐Ż gdy auto si´┐Ż zepsuje lub ulegnie st´┐Żuczce - co zdarza si´┐Ż cz´┐Żsto lub gdy jedyny instruktor nagle si´┐Ż rozchoruje(to te´┐Ż cz´┐Żowiek), a Ty chcesz szybko uko´┐Żczy´┐Ż kurs prawo jazdy lub poje´┐Żdzi´┐Ż kilka godzin przed egzaminem pa´┐Żstwowym.

Ucz´┐Ższczaj´┐Żc na nasz kurs prawo jazdy w Bielsku-Bia´┐Żej w przewa´┐Żaj´┐Żcej cz´┐Żci kursu je´┐Żdzisz po Bielsku-Bia´┐Żej po trasach, na kt´┐Żrych b´┐Żdziesz zdawa´┐Ż egzamin praktyczny. Ucz´┐Ższczaj´┐Żc na prawo jazdy w innym mie´┐Żcie ni´┐Ż Bielsko-Bia´┐Ża b´┐Żdziesz je´┐Żdzi´┐Ż po nim znacznie mniej przez konieczno´┐Ż´┐Ż dojazdu do Bielska-Bia´┐Żej.


Odpowiadamy na Wasze Pytania
-Czy to mo´┐Żliwe, ´┐Że w "tanim" o´┐Żrodku mo´┐Że byc wysoki poziom szkolenia i wysoka zdawalno´┐Ż´┐Ż? Katarzyna z Wilkowic

Odp. Niekt´┐Żre o´┐Żrodki,kt´┐Żrych nazwanie konkurencj´┐Ż by´┐Żoby dla nich za du´┐Żym zaszczytem, uwa´┐Żaja, ´┐Że tanio znaczy gorzej. Ka´┐Żdy z nas moze jednak da´┐Ż liczne przyk´┐Żady, ´┐Że cz´┐Żsto bywa odwrotnie. Najlepiej przekona´┐Ż sie o tym osobi´┐Żcie. Prawda jest, i´┐Ż wiekszosc osrodk´┐Żw oferuje kursy po cenach znacznie wy´┐Ższych. Oczywi´┐Żcie, maja do tego prawo, jednak ta cena nie przek´┐Żada sie na ´┐Żadne fajerwerki w trakcie kursu, nie ma tam ´┐Żadnych rewelacji w szkoleniu, zwi´┐Żkszonej ilo´┐Żci godzin zaje´┐Ż praktycznych itp. Ka´┐Żda szko´┐Ża dzia´┐Ża w oparciu o przepisy ustaw i nie moze oferowa´┐Ż kurs´┐Żw niezgodnych z prawem. Niska cena kursu nie ma nic wsp´┐Żlnego ze s´┐Żab´┐Ż jako´┐Żci´┐Ż przeprowadzanych kurs´┐Żw czy te´┐Ż oszcz´┐Żdno´┐Żciami na ka´┐Żdym kroku.Jest to racjonalnie obliczony koszt wyszkolenia jednego kursanta przy okre´┐Żlonej frekwencji grupy na pojedynczym kursie prawa jazdy. Nie istnieje co´┐Ż takiego jak oszcz´┐Żdno´┐Żci podczas jazd czy te´┐Ż u´┐Żytkowanie wyeksploatowanych b´┐Żd´┐Ż niesprawnych samochod´┐Żw. Niepodwa´┐Żalnym faktem jest, ´┐Że auta nauki jazdy cz´┐Żsto ulegaj´┐Ż st´┐Żuczkom i awariom. Dok´┐Żadamy wszelkich stara´┐Ż, aby du´┐Żo eksploatowane pojazdy, gdy´┐Ż szkolimy na nich znaczne ilo´┐Żci kursant´┐Żw, by´┐Ży w 100% sprawne, st´┐Żd dokonujemy gruntownych napraw w dobrych warsztatach. Wiemy, ´┐Że tylko sprawne samochody daj´┐Ż gwarancj´┐Ż taniej eksploatacji i zadowolenia kursant´┐Żw.

Jesteť w: TaniePrawko.pl »